Sajtóközlemények

Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében
EFOP-1.5.3-16-2017-00025

2021/12/01

2021. november 30-án véget ér a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek – Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében” nevű, 439,74 millió Ft támogatási intenzitású projekt megvalósítási időszaka. A projekt célja a társadalmi felzárkóztatás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, munkaerőpiaci integrációs programok révén az aktív korú, hátrányos helyzetű lakosság munkaerőpiacon való megjelenésének elősegítése volt.

A 2018. január 1-én indult, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek – Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében” nevű, EFOP-1.5.3-16-2017-00025 azonosító számú projekt 2021. november 30-án ért véget.

A konzorciumot alkotó 9 településen – Maroslele, Földeák, Óföldeák, Magyarcsanád, Apátfalva, Kiszombor, Mindszent, Mártély, Székkutas – a projekt a valós problémákra reagálva célzottan, komplex módon segítve a településeket, a helyi igényeknek megfelelően.

A projektmegvalósítás 47 hónapja alatt az alábbi jelentős projektelemek valósultak meg:

Megvalósult a hátrányos helyzetű csoportok képzése, mentorálása, kiemelten a munkaszocializáció megszerzését segítő tevékenységeket, a munkára való képességet javító intézkedéseket.

A vidék megtartó képességének erősítése érdekében kidolgozásra kerültek Fecskeház programok, számos ingyenes szolgáltatás bevezetésre került a településeken.

Az egészségfejlesztés kiemelt szerepet töltött be a projektben. Az egészségnapok, sportnapok megszervezése hozzájárult az egészségtudatosság erősítéséhez, a rendszeres testmozgás népszerűsítéséhez, a komplex egészségszűrések pedig segítették a hátrányos helyzetű lakosság bevonását az egészségügyi ellátórendszerbe.

A fiatalok számára szervezett prevenciós előadássorozat és a hozzá kapcsolódó műhelyfoglalkozások hozzájárultak a fiatalok mentális egészségének megőrzéséhez, rávilágítva a drog- és alkoholfogyasztás veszélyeire.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projektről bővebb információ a www.marosleleefop153.hu honlapon olvasható.

Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében
EFOP-1.5.3-16-2017-00025

01/01/2018

Maroslele Községi Önkormányzat konzorciumi partnereivel támogatást nyert „Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében” címmel. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00025 számú, 432.739.969 Ft támogatási összegű, és 100%-os támogatási arányú projekt célja a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósítása.

A konzorciumot magában foglaló 9 településen – Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanád, Kiszombor, Mindszent, Földeák, Óföldeák, Székkutas, Mártély – a következő 30 hónap során számos olyan programelem kerül megvalósításra, melyek célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítése: szervezetfejlesztések, képzések kerülnek lebonyolításra, valamint szakemberek foglalkoztatása valósul meg. A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése érdekében munkaerőpiaci esélyeket javító képzések, kompetenciafejlesztés, mentorálás kerülnek megrendezésre. A helyi kisközösségek szerepének megerősítését közösségi napokkal, egészségszűrésekkel, sportrendezvényekkel, főzőklubokkal, generációs programokkal, oktatással kívánja támogatni a projekt. A vidék megtartó képességének erősítésére számos programelem kerül lebonyolításra: elkészül a Kistérségi kisokos, kidolgozásra kerül több településen a Fecskeház program, és sor kerül a közösségi közlekedés szervezésére is. A kultúrák közötti párbeszéd erősítését néptánc oktatás, egészségnapok, sportprogramok, kulturális események segítik.

A program tervezett fizikai befejezése 2020. június 30.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt szerződéses összege: 432.739.969 Ft.