Kilenc település általános iskolás tanulóinak részvételével megrendezett közösségépítő rendezvénysorozat

A kistérségi hétpróba tematikáját a helyi sajátosságok és a tanulók érdeklődési köre alapján dolgoztuk ki. A tíz héten, tíz péntek délutánon, koraestén végigvonuló rendezvénysorozat egyes alkalmai önálló vetélkedők, együttműködésre építő projektek, amelyek során nem, vagy nem elsősorban a tanulók lexikális tudása, hanem rátermettsége, az összefogásra, gondolkodásra, problémamegoldásra való képessége állt a középpontban.  

A rendezvénysorozat egyértelmű hatásaként azonosítható, hogy a résztvevők lelkesen várták a következő alkalmat és örümmel üdvözölték a többi településről érkezett diákokat.

A Kistérségi Hétpróba több, mint 300 diák számára mutatta meg, hogy fontos a mikroközösségen túl is ismeretséget kötni, barátkozni, nyitott szemmel járni.

A kistérségi hétpróba célja az volt, hogy olyan programot biztosítsunk a konzorcium 9 településén élő, általános iskolás korosztály számára, amely megmutatja nekik a más településeken élőkkel történő együttműködés, a közösen átélt élmények szépségét, izgalmát és amely megnyitja előttük a világot, amely által nyitottabbak, elfogadóbbak, együttműködőbbek lesznek. 

 • szerezzenek ismereteket a környék többi kis településéről;
 • ismerjenek meg kortársakat, akikkel a jellemző lakóhelyi vagy iskolai közösségi szinten túl találkozzanak;
 • éljenek át közös élményeket, érezzék, tapasztalják meg a közösségi tevékenységek értékét;
 • fejlesszék kompetenciáikat a következő területeken: együttműködés, önállóság, feladatmegoldás, kommunikáció, fenntarthatóság, szociális érzékenység, felelősségvállalás, döntéshozatal, csoportmunka, kritikus gondolkodás, társadalmi tudatosság;

Mindemellett a program a szervezőknek és kísérőtanároknak is hasznos találkozási lehetőséget biztosított, amely során találkozhattak, megismerhették egymást, és alkalmuk nyílt tapasztalatcserére, közös problémamegoldásra.

Az egyes alkalmak egy-egy téma köré szerveződtek, amelyek reflektáltak egyrészt az adott időszak hagyományos programjaira illetve amelyek illeszkedtek a projekt és a programsorozat céljaihoz.

A 10 alkalom témái a következők voltak:

 1. Éjszakai akadályverseny – téma: népmesék
 2. Kistérségi OLIMPIA – sportvetélkedő
 3. QR-kód alapú kincskeresés – helytörténet, néprajz
 4. Környezetvédelem, fenntarthatóság – alsó tagozatosoknak
 5. Gazdasági és környezeti fenntarthatóság – felső tagozatosoknak
 6. Angol nyelvű Halloween vetélkedő
 7. Mozi és film – Star Wars
 8. Zene és tánc
 9. Mikulás-futás
 10. Adventi vetélkedő

2. alkalom –